Follow Ospalý Pohyb to join the conversation.

When you follow Ospalý Pohyb, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Ospalý Pohyb

Bratislava, Slovakia

Kombinácia interpretačne kolektívnej podoby ambientnosti a kontrastnej sónickej brutality. OSPALÝ POHYB vznikol ako logické pokračovanie starších projektov skladateľa Martina Burlasa. Aktuálne sa kapela predstavuje v zostave s Petrom Zagarom (klávesy), Danielom Balážom (bicie nástroje a elektronika) a Pavlom Hubinákom (gitary), spieva a na klávesy a basgitaru hrá Martin Burlas.